Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΡΟΤΑΣΗ Ε.ΑΣ.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.
                                                                                    ΠΡΟΣ:
                                                                  κ. Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας.

                                                                                    ΚOIN:
                                              ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
                                                              Μεσογείων 96 – Αθήνα,  Τ.Κ. 11527.
                                                                         


                                                                                       Καρδίτσα 21/09/2018.

                                                                                 Αρ. Πρωτ.:701/1/α


ΘΕΜΑ:  Ένταξη των αστυνομικών που εκτελούν υπηρεσία γραφείου στις αποσπάσεις  για τα περιφερειακά γραφεία ασύλου ΛΕΣΒΟΥ – ΣΑΜΟΥ – ΧΙΟΥ και αυτοτελών κλιμακίων Ασύλου ΛΕΡΟΥ και ΚΩ.

 Κύριε Αρχηγέ.

  Μετά από αίτημα αρκετών συναδέλφων που εκτελούν υπηρεσίες γραφείου για διαφόρους λόγους, θα θέλαμε να σας προτείνουμε για την ενίσχυση των περιφερειακών γραφείων ασύλου ΛΕΣΒΟΥ – ΣΑΜΟΥ – ΧΙΟΥ και αυτοτελών κλιμακίων ασύλου ΛΕΡΟΥ και ΚΩ, όσοι από τους ανωτέρω συναδέλφους πληρούν τις προϋποθέσεις, δεν το απαγορεύει το καθηκοντολογιό τους, έχουν την σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή τους και εφόσον το επιθυμούν οι ίδιοι, να έχουν την δυνατότητα υποβολής αιτημάτων αποσπάσεων στις υπηρεσίες αυτές όπως και το υπόλοιπο αστυνομικό προσωπικό.

 Οι συνάδελφοι που εκτελούν υπηρεσία στα γραφεία ασύλου, φέρουν πολιτική περιβολή, δεν χρειάζονται οπλισμό καθώς το αντικείμενο τους είναι η λήψη αποτυπωμάτων και η συμπλήρωση εγγράφων σε Η/Υ.  Οι ίδιοι δεν απασχολούνται με φύλαξη, συνοδείες η κρατούμενους, παρά μόνο με την οικειοθελή προσέλευση αλλοδαπών μεταναστών που ζητούν να καταγραφούν τα στοιχεία τους για να εξεταστεί η χορηγία ασύλου στην χώρα μας.

 Τα καθήκοντα του Έλληνα Αστυνομικού που εργάζεται καθημερινά στο πεζοδρόμιο είναι πολλά και αυξανόμενα καθώς προστίθενται διαρκώς σε αυτά πάρεργα μα και συνδρομές στους φορείς του κρατικού μηχανισμού. Η κλιμακούμενη μείωση του έμψυχου δυναμικού, σε αντίθεση με την ανοδική τάση των συνδρομών και των πάρεργων, επιβάλλουν την προσπάθεια αναδιανομής μέρους των βαρών αυτών σε όσο το δυνατόν περισσότερους συναδέλφους εφόσον και οι ίδιοι το επιθυμούν.

 Το πολύπλοκο και μακροχρόνιο πρόβλημα διαχείρισης του μεταναστευτικού, έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα αστυνόμευσης λόγο των αποσπάσεων στις περισσότερες διευθύνσεις της χώρας και πιστεύουμε ότι με την πρότασή μας, εφόσον την υιοθετήσετε και την συμπεριλάβετε στις μελλοντικές διαταγές του αρχηγείου, θα μπορούν να διατίθενται περισσότεροι συνάδελφοι στην καθημερινή μάχη με την εγκληματικότητα στις Διευθύνσεις που ανήκουν οργανικά.


Δεν υπάρχουν σχόλια: