Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018


ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                           Καρδίτσα  31/ 05/ 2018
             ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2ο  Χλμ. Π.Ο. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                              
ΤΗΛ. & ΦΑΞ: 24410.42444                                                 ΠΡΟΣ:           
Τ.Κ. 43100 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ                ΠΑΝ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
            ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 701 / 5 / 4                        Αθήνα - Μεσογείων 96 - Αμπελόκηποι  
                                                                                                                                               Τ.Κ. 11527

                            ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
                                                                                                                    1) Α.Ε.Α/Κ.Ο.Α.Δ/Δ.Α.Π./ΤΜ. 1°
                                                                                                                    2)  Α.Ε.Α./Κ.Ο.Α.Δ./Δ.Α.Π./ΤΜ. 2°  
                                                                                                                    3) Γ.Α.Δ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
                                                                                                                    4) Α.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
                                                                                                                    5) ΕΙΑΓ. ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
                                                                                                               6) ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΡ. ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ.
                                                                                                                    7) ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
                                                                                                                    8) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡ. ΘΕΣ/ΔΟΣ & ΦΑΝΑΡ/ΛΩΝ.
                                                                                                                    9) ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΟ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
                                                                                                                 10) ΠΡΩΤ/ΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΧΩΡΑΣ.
                                                                                                                 11) Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
                                                                                                                 12) ΕΝΩΣΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
                                                                                                                 13) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
                                                                                                                 14) ΕΝΩΣΗ  ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘ/ΣΤΩΝ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
                                                                                                                 15) ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤ/ΚΩΝ.

ΘΕΜΑ: « Διενέργεια αρχαιρεσιών  για την ανάδειξη νέων οργάνων στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Καρδίτσας ».

  Γνωρίζεται ότι κατά τις εκλογές στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Καρδίτσας, που διενεργήθηκαν την  25 - 05 - 2018 για την ανάδειξη νέων Διοικητικών και εποπτικών οργάνων (Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Αντιπροσώπου Συμβουλίου Μεταθέσεων, Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία, Γραμματεία Γυναικών), εξελέγησαν τα παρακάτω μέλη:

    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
     ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            : ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ Σωκράτης.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                  : ΚΟΥΡΤΕΣΙΩΤΗΣ Σπυρίδων.
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           : ΜΑΚΡΗΣ Ιωάννης.
ΤΑΜΙΑΣ                                  : ΤΑΣΙΚΑΣ Γεώργιος.
ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           : ΡΕΠΠΑΣ Στέργιος.
ΜΕΛΗ                                      : ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ Ιωάννης.
                                                        :ΤΣΙΓΚΑΣ Θωμάς.
                                                   : ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ Αθανάσιος
                                                  : ΖΑΡΧΑΝΗΣ Γεώργιος.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Σπυρίδων.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 : ΦΟΥΚΗΣ Θωμάς.
ΜΕΛΟΣ                              : ΦΕΡΦΥΡΗΣ Νικόλαος.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
1. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ Σωκράτης.
2. ΖΑΡΧΑΝΗΣ Γεώργιος.
3. ΜΑΚΡΗΣ Ιωάννης.
4. ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ Ιωάννης.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ:

    1. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ Κωνσταντίνος. (Τακτικό μέλος)


    ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:
1.     ΜΙΑΡΙΤΗ Κωνσταντία.


                                                         ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ Σωκράτης                                            ΜΑΚΡΗΣ Ιωάννης
              698 009 3631                                                                                           697 286 9062


Δεν υπάρχουν σχόλια: