Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ.

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π 0 Υ

- Στις 29 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου, ελεγκτικής επιτροπής, αντιπροσώπων στην Π.Ο.Α.Σ.Υ. και μελών στο συμβούλιο μεταθέσεων της Δ.Α. Καρδίτσας.

- Την  3η  Ιουνίου 2015 και ώρα 20:00 συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα διοίκηση ως ακολούθως :
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :
ΤΑΜΙΑΣ :
ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :
ΜΕΛΟΣ:
ΜΕΛΟΣ :
ΜΕΛΟΣ :
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ Σωκράτης
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ  Βασίλειος
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ Κωνσταντίνος
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  Ιωάννης                              ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος
ΜΙΑΡΙΤΗ Κωνσταντία
ΖΑΡΧΑΝΗΣ Γεώργιος
ΤΣΙΑΛΚΟΥΤΗΣ Σωτήριος
ΤΖΙΒΕΛΗΣ  Γεώργιος

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
        ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ                                 (Π.Ο.Α.Σ.Υ.)

ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ Δημήτριος
ΦΟΥΚΗΣ Θωμάς
ΒΛΑΧΟΣ Γε’ωργιος

ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ Σωκράτης
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης
ΤΖΕΡΤΖΕΛΑΣ Γεώργιος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ:
                                                  1.ΜΙΑΡΙΤΗ Κωνσταντία (Τακτικό μέλος)
         
          
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


                                                     
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ                                  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: