ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση:  2ο χλμ Περ. Οδού Καρδίτσας Τρικάλων, Καρδίτσα
                 Τ.Κ.:  43100
        Τηλέφωνο:  24410  80216
                FAX:   24410 42444
              E-mailenosi.ast.karditsas@gmail.com
          Web sitehttp://enosi-ast-karditsas.blogspot.gr


                                     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ Σωκράτης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΟΥΡΤΕΣΙΩΤΗΣ Σπυρίδων
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΜΑΚΡΗΣ Ιωάννης
ΤΑΜΙΑΣ :  ΤΑΣΙΚΑΣ Γεώργιος
ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :  ΡΕΠΠΑΣ Στέργιος
ΜΕΛΟΣ:  ΖΑΡΧΑΝΗΣ Γεώργιος
ΜΕΛΟΣ :  ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ Ιωάννης
ΜΕΛΟΣ: ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ Αθανάσιος
ΜΕΛΟΣ:  ΤΣΙΓΚΑΣ Θωμάς
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ         
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Σπυρίδων
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΦΟΥΚΗΣ Θωμάς
ΜΕΛΟΣ: ΦΕΡΦΥΡΗΣ Νικόλαος                                             

                                           ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  

                                    ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ Σωκράτης
                                   ΖΑΡΧΑΝΗΣ Γεώργιος
                                    ΜΑΚΡΗΣ Ιωάννης
                                    ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ Ιωάννης                                                                 
                                                          


                                                                           
  
        ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ:

          ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ Κωνσταντίνος

           ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

              ΜΙΑΡΙΤΗ Κωνσταντία 


Δεν υπάρχουν σχόλια: