Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 2015-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Θέμα: Αγωγές διεκδίκησης αναδρομικών διαφορών ετών 2015-2016 Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).

   Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι από το δικηγορικό γραφείο του κ Λάγου Γεωργίου μας εστάλη ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την διεκδίκηση αναδρομικών διαφορών ετών 2015-2016.
Ειδικότερα με τις υπ’ αριθμ. 2194/2014 και 2195/2014 αποφάσεις Ολομέλειας του ΣτΕ κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι περικοπές των στελεχών ΣΑ που είχαν επιβληθεί με το Ν. 4093/2012.
Σε συμμόρφωση με τις ανωτέρω αποφάσεις, το Δημόσιο όφειλε να αποκαταστήσει τις αποδοχές στο ύψος προ της 1/8/2012 και να καταβάλει αναδρομικά το σύνολο των οφειλομένων διαφορών, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έπραξε. Σε πλήρη επιβεβαίωση των ανωτέρω, η Ολομέλεια του ΣτΕ με την όλως προσφάτως υπ΄ αριθμ. 1125/2016 απόφασή της, ακύρωσε την πλημμελή κατά τα ανωτέρω συμμόρφωση της εκτελεστικής Διοίκησης στις προγενέστερες και εν προκειμένω στην 2194/2014 προηγούμενη απόφασή του, εμμένοντας στο ότι η απορρέουσα από τις συνταγματικές διατάξεις, αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και δη της ΕΛ.ΑΣ., επιβάλλει την αποκατάσταση - επαναφορά των αποδοχών στα μισθολογικά επίπεδα του Ιουλίου 2012.
Κατόπιν τούτων, μέχρι σήμερα κατατέθηκαν ομαδικές αγωγές ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Πρωτοδικείων με τις οποίες διεκδικείται δικαστικά τη διαφορά των αποδοχών. Όποιος επιθυμεί τη συμμετοχή του, σε αγωγή διεκδίκησης αναδρομικών διαφορών για το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως και 31/12/2016, μπορεί να απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα της Ένωσής μας ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη, μέχρι την 05/12/2016 με τη συνημμένη εξουσιοδότηση συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το ιδιόχειρο της υπογραφής του και καταβολή του χρηματικού ποσού της αμοιβής του γραφείου (30 ευρώ). 
  -Μετά το πέρας των καταθέσεων θα αποσταλούν στα e-mail των συμμετεχόντων, ολόκληρα τα δικόγραφα μαζί με στοιχεία κατάθεσης και κωδικούς για την ηλεκτρονική παρακολούθηση των αγωγών στην ιστοσελίδα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

   Για το Διοικητικό Συμβούλιο                       Ο                                                           Ο
                ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ Σωκράτης                       ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης                  6948944036                                                             6974327165

Δεν υπάρχουν σχόλια: