Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015

Παράταση του χρόνου χορήγησης βραχείας άδειας έτους 2015


Συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι,σύμφωνα με το υπ' αριθ. 1647/15/2329946 από 18/12/2015 έγγραφο του Α.Ε.Α./Κ.Δ.Υ.Α.Δ./Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Τμ. Αξιωματικών/Γρ. 3, που αφορά τη δυνατότητα λήψης δικαιούμενης βραχείας άδειας έτους 2015 έως και την 29-02-2016, χρονολογία που θα πρέπει να έχει διανυθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: