Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΡΕΙΣ Η.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗ Δ.Ε.Θ.Με απόφαση του Αρχηγού του Σώματος χορηγούνται σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 1821/15/1610072
από 09/09/2015 έγγραφο της Δ/νσης Επικοινωνίας Τμήμα Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων Α.Ε.Α., τρείς ημερήσιες αναπαύσεις στο προσωπικό που απασχολήθηκε στη λήψη μέτρων στη 80η Δ.Ε.Θ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: