Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

    

ΕΝΩΣΗ    ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ   ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
                    ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
                          Καρδίτσα 30/07/2014

                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ:  <<Ενίσχυση Αστυνομικού Τμήματος Παλαμά>>
ΠΡΟΣ: Τον Αστυνομικό Διευθυντή Τάξης Καρδίτσας
ΚΟΙΝ: 1.- Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλίας
             2.- Π.Ο.ΑΣ.Υ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 601/2/7


Αξιότιμε  κ. Διευθυντά:

1.-Η Ένωσή μας έγινε αποδέκτης έντονων παραπόνων για την κατάσταση που επικρατεί στο Αστυνομικό Τμήμα Παλαμά, την οποία είχαμε επισημάνει με προηγούμενο δελτίο τύπου (σχετ. 601/2/6 από 26-06-2014) και μάλιστα είχαμε απευθύνει τότε το εξής ερώτημα προς την Πολιτική και φυσική ηγεσία του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη  << Άραγε, τι ασφάλεια μπορεί να προσφέρει το Αστυνομικό Τμήμα Παλαμά όταν από τον επόμενο μήνα θα λειτουργεί με πέντε Μάχιμους Αστυνομικούς;>>. Βέβαια όπως ήταν αναμενόμενο δεν λάβαμε καμία απάντηση αλλά ούτε έγινε κάποια ενέργεια ώστε να ενισχυθεί το Α.Τ. Παλαμά.
2.- Αν από το σύνολο των παρόντων δεκαπέντε Αστυνομικών (15) που Υπηρετούν στο Α.Τ. Παλαμά αφαιρεθούν οι δύο (02) που τελούν Υπηρεσία γραφείου καθώς και άλλοι έξι (06) οι οποίοι βρίσκονται σε κανονική άδεια, σε αναρρωτική άδεια και σε άδεια ανατροφής τέκνου,  απομένουν επτά (07) Αστυνομικοί συμπεριλαμβανομένου της Γραμματείας και του Αναπληρωτή Διοικητή για να εκτελέσουν μάχιμη Υπηρεσία. Γίνετε αντιληπτό, ότι με την ανωτέρω δύναμη το Αστυνομικό Τμήμα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, καθώς αναφερόμαστε για τμήμα γενικής αρμοδιότητας, με επιπλέον αρμοδιότητες δυνάμει του Ν4249/2014, με αποτέλεσμα να καταπονείται το προσωπικό και να παραβιάζεται το Π.Δ 394/2001 << Χρόνος εργασίας Αστυνομικού Προσωπικού>>. Επιπλέον, καθίσταται επιβεβλημένη, η επιστροφή των διατιθεμένων σε άλλες Υπηρεσίες Αστυνομικών που ανήκουν οργανικά στο Α.Τ. Παλαμά.
Κ. Διευθυντά, παρακαλούμε για την αντιμετώπιση του προβλήματος προκειμένου να λειτουργήσει ομαλά η Υπηρεσία.    
 
                                           Για το Δ.Σ.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ  Άγγελος                            ΤΖΕΡΤΖΕΛΑΣ  Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: