Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014    

ΕΝΩΣΗ    ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ   ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
                    ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
                                                                        ΚΑΡΔΙΤΣΑ 28-02-2014


ΠΡΟΣ: 1) ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Μέσω  Τ.Α΄ και Α.Τ)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: 1) Α.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2) Π.Ο.ΑΣ.Υ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 603/4/2

ΘΕΜΑ: << Τιμητικές διακρίσεις - Βραβεύσεις   >>

Την 26-02-2014 και στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων παρέλαβε τιμητική διάκριση για την προσφορά της στο κοινωνικό ιατρείο – φαρμακείο του Δήμου Καρδίτσας.
Τα μέλη της ένωσή μας, αντιλαμβανόμενα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αρκετοί συμπολίτες μας και ιδιαίτερα αυτοί που είναι ανασφάλιστοι και δεν έχουν πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, με την καθοδήγηση του ιατρικού συλλόγου, προέβη στην δωρεά χρηματικού ποσού για την αγορά καρδιογράφου.
       

                                               Για το Δ.Σ.


   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ  Άγγελος                        ΤΖΕΡΤΖΕΛΑΣ  Γεώργιος 

                                                                           

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014    

ΕΝΩΣΗ    ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ   ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
                    ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
                                                                        ΚΑΡΔΙΤΣΑ 21-02-2014


ΠΡΟΣ: 1) ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Μέσω  Τ.Α΄ και Α.Τ)

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 500/2/2-α

ΘΕΜΑ: <<Μισθολογικές προαγωγές πτυχιούχων Αστυνομικών που έλαβαν το πτυχίο,  προ της ένταξής τους στην Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002»
ΣΧΕΤ:   Το υπ’ αρίθμ. 500/2/9α από 20-02-2014 έγγραφο Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Σχετικά με το διαλαμβανόμενο στο θέμα αντικείμενο σας ενημερώνουμε, ότι σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 5 του Ν3016/2002 που αναφέρεται στον χρόνο πραγματικής Υπηρεσίας προκειμένου να λάβει κάποιος μισθολογική προαγωγή, θεωρείται ως χρόνος πραγματικής Υπηρεσίας και ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού, όπως αυτός προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, για την απόκτηση πτυχίου.
Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι η απόκτηση του πτυχίου να έχει γίνει πριν την κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία και αυτό να έχει χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο για βαθμολογική του ανέλιξη.   
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, όσοι επιθυμούν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να αναγνωρίσουν το χρόνο φοίτησής τους για την απόκτηση πτυχίου, πρέπει να  υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Α) Βεβαίωση από την Δ/νση Εκπαίδευσης Α.Ε.Α. ότι το πτυχίο χρησιμοποιήθηκε για βαθμολογική εξέλιξη.
Β) Βεβαίωση σπουδών από το αντίστοιχο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. για τη διάρκεια σπουδών.
Γ) Φύλλο μητρώου από την Υπηρεσία
Δ) Αίτηση προς τη Δ/νση Οικονομικών του Α.Ε.Α. στην οποία να επισυνάπτονται
όλα τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά.
Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις - περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Γενικό Γραμματέα της Ένωσής μας.
                                        Για το Δ.Σ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ  Άγγελος  ΤΖΕΡΤΖΕΛΑΣ Γεώργιος                                                                            


Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

    

ΕΝΩΣΗ    ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ        ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
                    ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                        ΚΑΡΔΙΤΣΑ 20-02-2014


ΠΡΟΣ: 1) ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Μέσω  Τ.Α΄ και Α.Τ)

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 602/3/1-ιζ΄

ΘΕΜΑ: << Ημέρα Μνήμης Θανόντων εν ώρα Υπηρεσίας Αστυνομικών  >>

ΣΧΕΤ:   Το υπ’ αρίθμ. 602/3/17β από 14-02-2014 έγγραφο Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Το Α΄ Ψυχοσάββατο κάθε έτους καθιερώθηκε ως Ημέρα Μνήμης Θανόντων εν ώρα Υπηρεσίας Αστυνομικών και την 22-02-2014 και ώρα 11:00 στην Λέσχη του Αστυνομικού Μεγάρου της Α.Δ. Καρδίτσας, θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση,  για να τιμήσουμε την μνήμη αυτών που προσέφεραν και την ίδια τους την ζωή για την προστασία του Κοινωνικού Συνόλου και υπέρ ανάπαυσης των ψυχών.
                                               Για το Δ.Σ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ  Άγγελος                        ΤΖΕΡΤΖΕΛΑΣ  Γεώργιος                                                                            

Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

  
    

ΕΝΩΣΗ    ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ   ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
                    ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 2Ο Χιλ. Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας Τρικάλων
   Τηλ.- FAX 2441042444
                                                                        ΚΑΡΔΙΤΣΑ 09-02-2014


ΠΡΟΣ: Π.Ο.ΑΣ.Υ
ΘΕΜΑ:   Σχέδιο Νόμου για την αναδιάρθρωση της Ελληνικής
                 Αστυνομίας
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 400/1/2β

Η Ένωσή μας, προκειμένου να συμβάλει στον αγώνα για την  ανακοπή  της οπισθοδρόμησης του Αστυνομικού θεσμού όπως αυτή εντέχνως επιχειρείται από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη, με την κατάθεση του σχεδίου νόμου για την αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, θέτει μέσω της Π.Ο.ΑΣ.Υ, υπόψη των εκπροσώπων των Πολιτικών κομμάτων τις παρακάτω επισημάνσεις, καλώντας τους ταυτόχρονα  να μην το ψηφίσουν.
1.- Το συγκεκριμένο νομοθέτημα δεν αποτελεί καινοτομία, καθόσον δεν είναι δημιούργημα διαλόγου με την συμμετοχή των  εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία, αλλά ούτε και πόρισμα διακομματικής επιτροπής της Βουλής, η οποία σε συνεργασία με επιστημονικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα δεδομένα, προτείνει τις αναγκαίες εκείνες θεσμικές παρεμβάσεις, ώστε αυτές να τύχουν μεγαλύτερης συναίνεσης από την Βουλή και την κοινωνία.
2.- Δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι προτάσεις του Συνδικαλιστικού μας κινήματος, όπως αυτές έχουν κατατεθεί επίσημα από την Π.Ο.ΑΣ.Υ στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης και οι προωθούμενες αλλαγές απέχουν κατά πολύ από αυτές. Οποιαδήποτε αλλαγή επιχειρείται χωρίς την αρωγή και στήριξη των εργαζομένων, αν δεν αποτύχει είναι σίγουρο ότι δεν θα έχει τα  επιθυμητά αποτελέσματα.  
3.- Η <<μεταρρύθμιση>> που επιχειρείται δεν δίνει απαντήσεις στο ερώτημα << Τι Αστυνομία θέλουμε>> καθόσον αποτελεί μία απλή συρραφή νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που ισχύουν μέχρι και σήμερα.
4.- Η κατάθεση του νομοθετήματος με αυτή τη μορφή, προκαλεί ανησυχία και αρρυθμία στους εργαζομένους καθώς παραπέμπονται για το μέλλον η έκδοση Προεδρικών διαταγμάτων για την ρύθμιση μείζονος σημασίας ζητημάτων, όπως είναι ο κώδικας μεταθέσεων, η διάρθρωση των Υπηρεσιών (κατάργηση ή συγχώνευση) αξιολογήσεις προσωπικού, κρίσεις. 
5.- Δεν θεωρείται μεταρρύθμιση η κατάργηση 6.700 οργανικών θέσεων Αστυνομικών χωρίς προηγουμένως να λαμβάνετε  υπόψη οι ανάγκες των υπηρεσιών σε προσωπικό, που δημιουργούνται με τη φυγή των συναδέλφων και χωρίς να έχει θεσμοθετηθεί  το νέο οργανόγραμμα των Υπηρεσιών. Οποιαδήποτε κατάργηση οργανικών θέσεων και Υπηρεσιών, καθώς και προωθούμενες διατάξεις του νομοσχεδίου με μόνο γνώμονα το οικονομικό όφελος, αποτελεί οπισθοδρόμηση και εγκυμονεί κινδύνους στην αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Αστυνομίας, για την καταπολέμηση της εγκλήματος.        
<< Να γνωρίζουν όλοι, μηδενός εξαιρουμένου  ότι δεν είμαστε δεδομένοι κανενός >>

                                               Για το Δ.Σ.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ  Άγγελος              ΤΖΕΡΤΖΕΛΑΣ  Γεώργιος


Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

    

ΕΝΩΣΗ    ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ   ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
                    ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2Ο Χιλ. Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας Τρικάλων
   Τηλ.- FAX 2441042444
                                                                   
                                                                                            Καρδίτσα 04-02-2014
                                                                                      Αριθμ. Πρωτ: 303/2/3α

                               Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Σ Η

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καρδίτσας, εκφράζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την έντονη διαμαρτυρία της, για την απόφαση της Διοίκησης να παραπέμψει στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο την πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης, ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα, ενώ είχε κριθεί ομόφωνα αθώα για τις κατηγορίες που τις είχαν αποδοθεί, κατά την συμμετοχή της σε ειρηνική διαμαρτυρία έξω από το Τ.Δ.Α. Κομοτηνής, προκειμένου να μην μετατραπεί η σχολή σε κέντρο κράτησης παράνομων αλλοδαπών.
Μας προκαλεί επομένως απορία και εύλογα ερωτήματα η παραπομπή αυτή, καθώς στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο και μετά το πέρας της διαδικασίας, δεν προέκυψαν στοιχεία ικανά να συγκροτήσουν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώματος.
Η πρακτικές αυτές  και οι προσπάθειες εκφοβισμού  του συνδικαλιστικού κινήματος δεν είναι αποδεκτές από κανέναν μας.  
                                              Για το Δ.Σ.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ  Άγγελος                             ΤΖΕΡΤΖΕΛΑΣ  Γεώργιος
    

ΕΝΩΣΗ    ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ   ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
                    ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

                                                                        ΚΑΡΔΙΤΣΑ 04-02-2014

ΠΡΟΣ: 1) ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Μέσω  Τ.Α΄ και Α.Τ)

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 600/8/2-Α

ΘΕΜΑ: << Γραμματεία Γυναικών>>

ΣΧΕΤ:   Το υπ’ αρίθμ. 600/8/18α από 16-01-2014 έγγραφο Π.Ο.ΑΣ.Υ.

   1.- Σύμφωνα με το άρθρο 41 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας μας στις τάξης της υφίσταται και λειτουργεί γραμματεία Γυναικών με δικό της κανονισμό λειτουργίας.
2.- Προκειμένου η Ένωσή μας, να προχωρήσει στην στελέχωση αντίστοιχης Γραμματείας Γυναικών, παρακαλούνται όσες γυναίκες μέλη της Ένωσής ενδιαφέρονται, να επικοινωνήσουν με το μέλος του Δ.Σ. ΖΑΡΧΑΝΗ Γεώργιο έως 20-02-2014
3.- Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μέσω της ιστοσελίδας της   Π.Ο.ΑΣ.Υ.

                                               Για το Δ.Σ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ  Άγγελος                        ΤΖΕΡΤΖΕΛΑΣ  Γεώργιος