Τρίτη, 21 Μαΐου 2013


enstoloi.net : Υπολογισμός Σύνταξης Αστυνομικών [Ταμείου Χωροφυλακής & Αστυνομίας Πόλεων]

Δημοσιευμένο στο : http://enstoloi.net
Δευτέρα, 20 Μάιος 2013
--Στην ιστοσελίδα enstoloi.netαναρτήθηκαν πίνακες στους οποίους οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία μπορούν να υπολογίσουν το ποσό της σύνταξής τους ανάλογα με το σώμα που υπηρετούν και το ταμείο που ανήκουν.
Υπολογίστε τη σύνταξη σας:

Εάν ανήκετε στο ταμείο της Αστυνομίας Πόλεων [Full screen]

Εάν ανήκετε στο ταμείο της Χωροφυλακής [Full screen]

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτης και διαχειριστής της ιστοσελίδας http://enstoloi.net :
Διαβάστε τη συνέχεια του δημοσιεύματος... 

Δευτέρα, 6 Μαΐου 2013

Μάθε τα δικαιώματά σου - για την ημερήσια ανάπαυση (ρεπό) Από τη ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ της ΠΟΑΣΥ


Μάθε τα δικαιώματά σου - για την ημερήσια ανάπαυση (ρεπό) Από τη ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ της ΠΟΑΣΥ

Δημοσιευμένο στο : ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, http://www.poasy.gr http://skaythess.gr
Τετάρτη, 01 Μάιος 2013
Εκτός από υποχρεώσεις έχουμε και δικαιώματα τα οποία ποτέ δεν πρέπει να λησμονούμε. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι:
 • Η χορήγηση της ημερήσιας ανάπαυσης είναι υποχρεωτική εντός της εβδομάδας που γεννάται το δικαίωμα λήψης της. Κατ” εξαίρεση επιτρέπεται ο συμψηφισμός των Η/Α σε διάστημα 2 εβδομάδων, όπου οι Η/Α χορηγούνται εντός της εβδομάδας που γεννάται το δικαίωμα λήψης της τελευταίας Η/Α. Στο Αστυνομικό προσωπικό που δεν χορηγήθηκαν οι Η/Α, μετά το πέρας του 15νθημέρου, κάνει αυτοδικαίως χρήση των οφειλομένων Η/Α για συγκεκριμένες ημέρες, με αναφορά – γνωστοποίηση στην Υπηρεσία όπου ο Διοικητής μπορεί να διαφοροποιεί εντός της ίδιας εβδομάδας.
 • Η προσφορά εργασίας τη μία ημέρα ανάπαυσης (6η ημέρα) θεμελιώνει δικαίωμα λήψης ειδικής αποζημίωσης. Στην περίπτωση αυτή, ημέρα ανάπαυσης (7η) θεωρείται η άλλη ημέρα, Σάββατο ή Κυριακή κατά περίπτωση. (υπ” αριθ. 72175/10/662011 από 02/10/2010 διαταγή του Α.Ε.Α. / Δ.Α.Π. Τμ. 2ο, υπογραφόμενη από τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.)
 • Ημέρες ανάπαυσης είναι κατά βάση το Σάββατο και η Κυριακή. Κατ” αυτές, δύναται να επιβληθεί υποχρεωτική παροχή υπηρεσίας μόνο εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, κατά κρίση των διοικητών των οικείων Υπηρεσιών. (υπ” αριθ. 72175/10/662011 από 02/10/2010 διαταγή του Α.Ε.Α. / Δ.Α.Π. Τμ. 2ο, υπογραφόμενη από τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.)
 • Από τα ανωτέρω λοιπόν προκύπτει ότι όταν κάποιος συνάδελφος έχει εργαστεί και έχει συμπληρώσει το ανώτατο όριο της μηνιαίας αποζημίωσης για την πέραν του πενθημέρου εργασία, δύναται να υποβάλλει έγγραφη αναφορά προς την Υπηρεσία του αιτούμενος τη μη διάθεσή του σε υπηρεσία κατά το τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα, λόγω μη αποζημίωσής του.
 • Ως Υπηρεσία πέραν του πενθημέρου νοείται εκείνη που η ώρα έναρξης ή η ώρα λήξης της περιλαμβάνεται ημερολογιακά στο Σάββατο ή την Κυριακή. Το ίδιο ισχύει και για την ημέρα της αργίας.
 • Για την παροχή εργασίας την 7η ημέρα της εβδομάδας, καθώς και τις επίσημες ημέρες αργίας, χορηγείται υποχρεωτικά ημερήσια ανάπαυση μια άλλη ημέρα της επόμενης εβδομάδας. (υπ” αριθ. 72175/10/662011 από 02/10/2010 διαταγή του Α.Ε.Α. / Δ.Α.Π. Τμ. 2ο, υπογραφόμενη από τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.)
 • Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι διατάξεις για τη χορήγηση της ημερήσιας ανάπαυσης, συνιστούν από τη φύση τους, κανόνες δημόσιας τάξης και επομένως, ούτε ο δικαιούχος μπορεί να παραιτηθεί του δικαιώματος αυτού, ούτε και η διοίκηση μπορεί να στερεί τούτο, για οποιοδήποτε λόγο, από το δικαιούχο. Συνεπώς, η διοίκηση υποχρεούται να μεριμνά ώστε να χορηγούνται, ανάλογα με τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες και μέσα στο αυστηρά καθοριζόμενο χρονικό πλαίσιο, οι ημερήσιες αναπαύσεις στο προσωπικό, λαμβάνοντας υπ” όψη, όταν αυτό είναι εφικτό, και τις προτιμήσεις των δικαιούχων. Η αύξηση του υπηρεσιακού ενδιαφέροντος και της αποδοτικότητας του προσωπικού προϋποθέτουν τη μη καταπόνησή του, χωρίς αποχρώντες λόγους και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του. (υπ” αριθ. 72175/10/662011 από 02/10/2010 διαταγή του Α.Ε.Α. / Δ.Α.Π. Τμ. 2ο, υπογραφόμενη από τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.)
 • Πολλές φορές ακούμε συναδέλφους να διαμαρτύρονται π.χ. για ολοήμερη παραμονή – μεταγωγή κρατουμένων στα δικαστήρια δίχως αλλαγή. Σ” αυτήν την περίπτωση το άρθρο 1 παρ. 4 του Π.Δ. 394/2001 αναφέρει πως αν η εκτελούμενη υπηρεσία επιβάλλεται να συνεχισθεί και μετά τη λήξη του καθορισμένου χρόνου εργασίας, λόγω αυτών που αναφέρονται στο προαναφερόμενο άρθρο, ο επιπλέον χρόνος υπολογίζεται στη διάρκεια της εβδομαδιαίας απασχόλησης (και αφαιρείται).
 • Η ανακοίνωση της υπηρεσίας της επόμενης ημέρας γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την 14.00 της προηγούμενης και η μεταβολή της δεν επιτρέπεται. Η ανακοίνωση υπηρεσίας για τις αργίες και την επόμενη εργάσιμη αυτών, γίνεται μέχρι την 14.00 της προηγούμενης εργάσιμης και για το Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα μέχρι την 14.00 της Παρασκευής.
 • Η υπηρεσία αστυνομικών μέτρων για γνωστές συναθροίσεις και συγκεντρώσεις διατάσσεται από τις υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης και άνω, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την εκδήλωση αυτών.
 • Ο χρόνος της επιφυλακής είναι χρόνος εργασίας.

Των Χύτα Κωνσταντίνου – Ανθυπαστυνόμου
&  Χρυσάφη Γρηγορίου – Ανθυπαστυνόμου


από την εφημερίδα της Ομοσπονδίας «ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», την οποία μπορείτε να διαβάσετε απευθείας από τον ιστοχώρο της ΠΟΑΣΥ http://www.poasy.gr

ή από το PoliceNET.gr 


http://skaythess.gr

Παρασκευή, 3 Μαΐου 2013


                     
ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
                       


Για τις άγιες μέρες του Πάσχα
Η ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
«Η Ανάσταση του Κυρίου ας γεμίσει τις καρδιές των ανθρώπων
με αγάπη και ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο ».


                                                            ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο Γεν. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                                                             
                                                                                                                
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ                      ΤΖΕΡΤΖΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ